KONFLIKT INTERESÓW - NOWE ROZDANIE

KONFLIKT INTERESÓW - NOWE ROZDANIE

Postprzez szumski » 4 maja 2012, o 09:13

WIELISZEW SOBIE PORADZIŁ

Chociaż trudno tu o porównanie, bo P. Małecki to chłop z jajami i w oświadczeniu pisał, że jest członkiem i przedstawicielem BS. Nasz asior chowa się pod spódnicami koleżanek z KWW.

Prawo Bankowe:

B. Banki spółdzielcze
Art. 20.
1. Bankiem spółdzielczym jest bank będący spółdzielnią, do którego w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.3)), zwanej dalej ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, i niniejszej ustawie, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo spółdzielcze.


Prawo Spółdzielcze:

Art. 3.
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.


Ustawa o Samorządzie gminnym:

Art. 24f.
1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6.


Wspólnota nr 29 z 17 lipca 2010r. :

W orzecznictwie sądów administracyjnych w oparciu o wykładnię celowościową dominuje szerokie ujęcie wykorzystywania mienia komunalnego. Pod pojęciem wykorzystywania rozumie się zatem korzystanie z mienia, obrót mieniem, jak również przeniesienie własności i inne ograniczone prawa rzeczowe, np. dzierżawa. Za przykład może posłużyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 13 marca 2008 r. (sygn. akt II SA/Op 544/07). Zdaniem tego sądu pojecie to należy odnieść do wszelkich przypadków korzystania z mienia komunalnego gminy w ramach prowadzonej działalności, bez względu na to, czy owo wykorzystywanie ma podstawę prawną, czy też nie, jest stałe bądź jednorazowe oraz odpłatne bądź też nie.


Radny - Przewodniczący RG, jest członkiem (współwłaścicielem) i przedstawicielem podmiotu bezpłatnie wynajmującego mienie gminne. Zgwałcił Art. 24f. Ustawy o samorządzie gminnym - nie zrzekł się udziałów i funkcji a więc zgodnie z tym art. jego mandat po 3 miesiącach wygasł!!!
szumski
Kłusownik kołtuństwa
 
Posty: 4874
Dołączył(a): 29 sie 2006, o 06:21

Powrót do Rada Gminy - Skład, sesje, wydarzenia.Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron