Grażyna Elżbieta Trzaskoma-kandydat do Rady Powiatu Lista 21

Grażyna Elżbieta Trzaskoma-kandydat do Rady Powiatu Lista 21

Postprzez Grazka » 4 lis 2010, o 22:28

Witam Państwa!

Nazywam się Grażyna Trzaskoma .
Staję do wyborów samorządowych, które odbędą się 21listopada 2010 roku z rekomendacji Porozumienia Samorządowego jako kandydat do Rady Powiatu Legionowskiego

Jestem mężatką ,mam synów Damian 13 lat i Przemek 23 lata.

Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą.

W latach 1980-1988 byłam pracownikiem Urzędu Gminy w Jabłonnie na stanowisku Geodety Gminy
Dzięki poparciu w wyborach samorządowych do Rady Gminy i Powiatu byłam:
- w latach 1980-1988 jako pracownikiem Urzędu Gminy w Jabłonnie na stanowisku Geodety Gminy
- w latach 1998-2002 Radną, urzędującym Członkiem Zarządu Gminy Jabłonna, wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju i Ładu Przestrzennego przy Radzie Gminy Jabłonna
- w latach 2000-2002 Wójtem Gminy Jabłonna,
- w latach 2002-2006 członkiem Rady Sołeckiej Olszewnicy Starej
- od 2006 roku do dnia dzisiejszego Radną Powiatu Legionowskiego, wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju, członkiem: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty i Sportu ,Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Terenów Rolnych ,Komisji Rewizyjnej.

Współpracuję z lokalnymi instytucjami i organizacjami Doświadczenie pracy w samorządzie pomaga mi w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz bezpośredniej pomocy i doradztwie mieszkańcom.

Funkcje te dały mi dużo możliwości by realizować program i zadania z pożytkiem dla Gminy i Powiatu ,dla dobra jego mieszkańców.

Nigdy nie wykorzystywałam swojego stanowiska dla swoich potrzeb prywatnych.
Działalność swoją zawsze pojmowałam ,pojmuję jako służbę publiczną na rzecz dobra wspólnego, rezygnuję z partykularnych interesów .

W 2006 roku dzięki poparciu mieszkańców gminy Jabłonna i gminy Wieliszew zostałam wybrana do Rady Powiatu Leginowskiego na okres kadencji 2006-2010 .Mijająca kadencja jest tym momentem, kiedy przychodzi czas na podsumowania. W swoim programie wyborczym deklarowałam ,że będę dążyć do:
-zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin,
-kompetentnej i życzliwej administracji powiatowej,
-modernizacji i rozbudowy sieci dróg,
-sprawnej komunikacji autobusowej i kolejowej,
-aktywnego pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej,
-wysokiego poziomu edukacji i opieki zdrowotnej
-bezpieczeństwa mieszkańców

Mój program wyborczy muszę z satysfakcją stwierdzić jest realizowany i ciągle aktualny. Dzięki współpracy w zespole potrafiliśmy pracować tak ,żeby powiat mógł się rozwijać.
Ważny jest budżet powiatu i jego realizacja.
Budżet Powiatu Legionowskiego systematycznie rośnie. Z blisko 48,5 mln złotych w 2006 zwiększył się do 70,5 mln złotych w 2010 Na zwiększenie się nakładów budżetowych Powiatu Legionowskiego wpłynęło kilka czynników. Po pierwsze większe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku od osób prawnych (CIT). Zmiana ta wiąże się ze wzrostem liczby mieszkańców powiatu. Jest również owocem akcji prowadzonej od kilku lat przez starostwo we współpracy ze wszystkimi urzędami gminnymi w powiecie, w której zachęcani są mieszkańcy do meldowania się na terenie powiatu i tym samym płacenia podatków tu, gdzie mieszkają. Kolejnym źródłem wzrostu wielkości budżetu powiatu są skuteczne starania o środki zewnętrzne, przeznaczone na inwestycje, stypendia, projekty edukacyjne i szkoleniowe.

Powiat Legionowski pozyskał zewnętrzne dofinansowanie w ciągu ostatnich lat (2004 - 2010):

*Projekty realizowane przez Powiat Legionowski z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego programy stypendialne
- Projekt "Edukacja bez barier - program stypendialny Powiatu Legionowskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- Projekt "Euroszansa - program stypendialny dla studentów z Powiatu Legionowskiego

W sumie kwota dofinansowania to 260 000zł


*Dotacje pozyskane na działania inwestycyjne

- na realizacje inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1820 W w Gminie Jabłonna"

- na realizację inwestycji "Wyposażenie Sali sportowo-widowiskowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

- na realizację zadania "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku"

- na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 1804W w Gminie Serock"

- tz ("schetynówka") na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1813W w Gminie Nieporęt"

- dofinansowanie inwestycji "Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej nr 01639 Chotomów-Jabłonna".

- na termomodernizację budynku Starostwa powiatowego w Legionowie

- na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802W w Gminie Serock"

- projekt "Termomodernizacja Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku

-dotacja na realizację inwestycji "Przebudowa ul. Jana III Sobieskiego w Gminie Legionowo"

- W sumie dotacje to około 20 280 000 złDzięki tym dotacjom finansowym mogliśmy wykonać wiele inwestycji, mających na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności.
I tu należy wspomnieć ,że w ubiegłym roku w rankingu tygodnika Wspólnota ("Wydatki inwestycyjne samorządów na infrastrukturę techniczną") Powiat Legionowski zajął piąte miejsce w kraju pod względem wielkości wydatków na infrastrukturę. Jeszcze cztery lata temu Powiat Legionowski znajdował się na dwudziestym dziewiątym miejscu w kraju pod względem wielkości tego typu wydatków.
Większość inwestycji realizowanych przez samorząd powiatowy dotyczyło przebudowy dróg. Wykonano modernizację jedenastu szlaków komunikacyjnych oraz dwóch mostów. Łączny koszt tych inwestycji to około 44 600 000 zł.
W ramach prac remontowych wykonano przebudowę: skrzyżowań, nawierzchni drogowych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok postojowych oraz autobusowych, jak również zjazdów na posesję. Powstało nowe oznakowanie dróg oraz oświetlenie uliczne.
Dwie z największych zrealizowanych inwestycji w historii Powiatu Legionowskiego, to zakończona:
-przebudowa drogi 1802 Zegrze - Jachranka - Dębe (gmina Serock)
-modernizacja drogi 1820W, 1819W, przebiegającej przez gminy Jabłonna i Wieliszew. tzw. ul.Chotomowska
-Na początku sierpnia bieżącego roku została oddana do użytku najczęściej uczęszczana arteria komunikacyjna w Legionowie, ulica Jana III Sobieskiego
-Mosty: Łajski, Nieporęt
W ramach inwestycji kubaturowych jednym z kluczowych przedsięwzięć samorządu powiatu legionowskiego, zakończonym w sierpniu 2007 roku, była budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. wraz z wyposażeniem hali w sprzęt sportowy.

Mając na uwadze opinią lokalnej społeczności, większość inwestycji rozpoczynaliśmy od konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedstawionych projektów.

*Dotacje na działania edukacyjne i podnoszące jakość działania administracji powiatowej


-Na zadanie "e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji samorządowej", który polegał będzie na wprowadzeniu szerokiego wachlarza e-usług w Starostwie Powiatowym w Legionowie

-Na projekt pt. "Powiatowe przedszkole - wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i z niepełnosprawnościami sprzężonymi" . Działania podejmowane w ramach projektu skierowanego są do niepełnosprawnych dzieci uczęszczających do prowadzonego przez powiat Przedszkola Specjalnego.

- dotacja na realizację projektu pt. "Świadomy nauczyciel - czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach powiatu legionowskiego
- na projekt pt. "Eurojakość w urzędzie - szkolenia kadry samorządowej powiatu legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta"Nadrzędnym celem projektu jest usprawnienie i podniesienie jakości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Legionowie i dostosowanie do potrzeb interesantów .

Włączaliśmy się biorąc udział w celu upowszechniania aktywnego stylu życia mieszkńców powiatu w szereg inicjatyw.
We wrześniu bieżącego roku Powiat Legionowski był oficjalnym partnerem Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Na mocy podpisanego porozumienia gościł reprezentację 40 sportowców z Izraela. Samorząd powiatowy miał szanse włączyć się w zawody, dzięki nowoczesnym obiektom sportowym znajdującym się na terenie poszczególnych gmin, oraz środkom finansowym pozwalającym udźwignąć rolę partnera.

Jesteśmy oficjalnym patronem "Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej" organizowanych przez placówki znajdujące się na terenie powiatu.

Powiat Legionowski chętnie współpracuje z różnymi stowarzyszeniami. Do tej pory, w ramach patronatu, dofinansował zawody organizowane przez: Ludowy Klub Sportowy Lotos, UKS Delfin, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Klub Brydża Sportowego, Klub Biegacza z Legionowa i wiele innych.

Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej. -to wydarzenie na stałe zagościło w kalendarzu imprez sportowych. Trzeci rok z rzędu Starostwo Powiatowe może pochwalić się ogromnym sukcesem, jaki odniosła Mazovia Cup. integracją zawodników, Mistrzostwa są atrakcją dla lokalnej społeczności i integracją zawodników.
Podczas mijających czterech lat drugiej kadencji samorządu wiele uwagi poświęcono ochronie zdrowia mieszkańców. Jakże ważnym działaniem było wykonanie wielu działań w zakresie profilaktyki onkologicznej. Badaniami objęto cztery podstawowe grupy nowotworów: raka piersi, raka gruczołu krokowego, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. W celu zwiększenia dostępności świadczeń profilaktycznych w zakresie prewencji chorób nowotworowych i objęcia nimi optymalnej liczby mieszkańców powiatu Starostwo nawiązało współpracę z Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych.

Podczas trwania Samorządowego Programu Promocji Zdrowia, dzięki współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi Populacyjne Programy Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy, na terenie powiatu legionowskiego kilkakrotnie ustawiane były cytomammobusy, w których kobiety mogły bezpłatnie wykonać badania cytologiczne i mammograficzne .


Komunikacja to jedna z ważnych tematów. Znczącym działaniem było usprawnienie komunikacji wewnątrz powiatu , dojazdem do Warszawy ,która jest głównym miejscem pracy i nauki dla większości mieszkańców .
Na początku kadencji były w Powiecie Legionowskim 2 linie autobusowe dziś jest ich 8,w tym jedna nocna W63.Z Legionowa odjeżdza dziennie 54 składy pociągów SKM i KM. Uruchomiono dwie linie dojazdowe z gminy Wieliszew L 9 i L 10.Dużą zasługą samorządu było uruchomienie tzw przejścia przez Legionowo drogi krajowej 61 i przyspieszeniu budowy odcinka tej drogi za wiaduktem.
Zakończenie remontów torów kolejowych ,które jeszcze trwają, pozwolą na zwiększenie liczby pociągów kursujących co zupełnie zmieni jakość dojazdu do Warszawy W porozumieniu z gminami opracowywany jest system połączeń komunikacji publicznej, w którym przewoźnicy prywatni mają honorować warszawską kartę miejską. Będzie można dojechać z prawie każdego miejsca w powiecie do Warszawy. w ramach jednego biletu .
Są to jedne z wielu działań smorządu Powiatu legionowskieo w tej kadencji ,które możemy bezpośrdnio zobaczyć.Oprócz nich sa inne mniej widoczne ale wpływające znacząco na rozwój powiatu.
.
Państwa poparcie w poprzednich wyborach do samorządu dało mi możliwość realizowania, wspólnie z zespołem ,założeń mojego programu wyborczego, dzięki czemu powiat legionowski rozwija się i ma szansę dalszego rozwoju w przyszłości.
Zamierzam kontynuować swoje postanowienia, wykorzystując zdobyte doświadczenie i skuteczność w działaniu.
W tych wyborach do samorządu Rady Powiatu postanowiłam ubiegać się o poparcie mieszkańców ponieważ chcę wykorzystać doświadczenie i widoczne skuteczne działanie. Chcę realizować program i zadania z pożytkiem dla Gminy i Powiatu ,dla dobra jego mieszkańców


Proszę Państwa o głosy 21 listopada.
Z poważaniem Grażyna Trzaskoma

Okręg nr 3
Jabłonna-Wieliszew

Lista nr 21
Miejsce nr 2adres email:grazyna.trzaskoma@wp.pl telefon : 506 376 289
Grażyna Trzaskoma
Grazka
 
Posty: 7
Dołączył(a): 26 paź 2006, o 08:23
Lokalizacja: Olszewnica Stara

Powrót do Wybory samorządowe 2010 (kandydaci)Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość