co dalej z Trasą Mostową?

co dalej z Trasą Mostową?

Postprzez Chotomowianin » 12 lis 2012, o 21:30

31.10.2012 r. w urzędzie marszałkowskm odbyło się spotkanie na temat Trasy Mostowej i Olszynki Grochowskiej. Wstęp wygłosił pan marszałek K. Strzałkowski który przedstawił założenia do Planu Zagospodarowana Województwa Mazowieckiego ,wobec przebiegu i możlwości realizacji do roku 2030 obu tras.
Głównym ograniczeniem jest brak środków finansowych ,dlatego też trwa poszukiwanie wariantów oszczędnoścowych wobec Olszynki Grochowskej. Odnośnie TM dodatkowym utrudnieniem jest fakt ze w chwili obecnej pozostaje jako inwestycja samorządowa. Ze względu na koszt budowy mostu oraz wiaduktu i urządzeń ochrony środowiska jest to koszt przekraczający możliwości budżetu województwa.
Następnie głos zabrała Pani projektant ,która podniosła problem długiego czasu rezerwacji terenów pod trasy , a zapisami w ustawie o ładzie przestrzennym stanowiące że brak decyzji o lokalizacji tras w WPZP nie zapobiega urbanizacji tych terenów, oraz pojawia się coraz to więcej wniosków o odszkodowania.

W dyskusji wójtowie Nieporętu,Wieliszewa,Jabłonnej potwierdzili coraz to mocniejszy nacisk społeczny o rozwiązanie problemu oraz obawy o konieczność wypłacania odszkodowań, które na podstawie ustawy o ładzie przestrzennymm de facto bedą obciążały budżety gminne

Pan Marszałek odniósł się też do dużej liczby wniosków o wykreślenie TM, oraz problemu zaistnienia obszaru Natury 2000 ale jednocześnie podkreślił protest Legionowa wobec wykreślenia TM z palnów wojewódzkch.
Po wypowiedzi przedstawcela Legonowa, który żywo reagował na każdą wzmianke o proteście meszkańców, ponformowałem, że w odróżnieniu od stanowiska władz Legionowa „chcemy bo tak chcemy „ nasz protest nie jest „z cyklu nie bo nie”. My prosimy tylko o rozpoczęcie dyskusji o losach TM.
Wzmianka o postulowaniu przebiegu TM, brak decyzji o lokalizacji i parametrach TM uniemożliwia wykonanie operatu geodezyjnego granic przebiegu trasy i wykonanie MPZP w gminach PRZEZ 40 LAT. Warto też zaznaczyć że pominięcie nawet „postulowanej”trasy skutkuje brakem zatwerdzenia MPZP przez JST wyższego szczebla.

Przerzucanie odpowedzialności wypłacania odszkodowań na gminy jak to wynika z odpowedzi, Marszałka, Wojewody, Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego na wnioski mieszkańców, jest kolejnym wielkim nieporozumieniem, gdyż nie są to zadania własne gmin.

Dalsza tak sytuacja powoduje że gminy na podstawie ustawy o ładzie przestrzennym, mimo możliwości przedłuzenia czasu wydania WZ do 9 mesięcy oraz możliwość przewlekłych postępowań sądowych, i tak muszą wydać dokument WZ umożliwiający uzyskać pozwolenie na budowę.

Zaznaczyłem ,że istotą naszego protestu jest to że jeśli ma być Trasa Mostowa to prosimy o podjęcie konkretnych decyzji lokalizacyjnych przebegu trasy i wykup terenów
W przypadku jeśli jest mało realne wykonanie TM ,to prosimy o zdjęcie klauzuli rezerwy pod postulowaną TM , tym bardziej że na nasze zapytania MTBi GM, i GDDKiA odpowedziały że TM nie leży w ich kompetencji i nie będą finansować jej realizacji.
W chwili obecnej, gdy tereny te podlegają silnej urbanizacji warto by przeanalizować również kilka wariantów przebegu samej TM .

Po dyskusji na argument a nie dogmaty prasowe, Pan Marszałek zobowiązał się do następujących poczynań :
1. przeprowadzenie rozmów w/s fnansowania inwestycji z MTBIGM oraz z GDDKiA

2. podjęcia kroków w kierunku wykonania studium wykonalności TM wraz z analizą środowiskową dla paru wariantów uwzględniając konsultacje społeczne
3. przygotowanie porozumena między samorządami w/s sfinansowania wykonania w/w opracowań
4. systematycznie przekazywać do starostwa informacj o postępie prac
Chotomowianin
 
Posty: 399
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów

Re: co dalej z Trasą Mostową?

Postprzez Chotomowianin » 7 lut 2019, o 21:45

YES YES YES, Po wielu peycjach odwołaniach na sesji sejmiku mazowieckiego 19 grudnia 2018 roku zapadła uchwała w sprawie Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego w którym na terenie Jabłonny i CHotomowa NIE MA Legionowskiej Trasy Mostowej :10: , i znaczy to ze GMINA JABŁONNA bedzie mogła wykonać Miejscowy Plan zagospodarowania Terenu........... :04:
Chotomowianin
 
Posty: 399
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów

Re: co dalej z Trasą Mostową?

Postprzez Chotomowianin » 22 lut 2019, o 16:39

Rozpatrzenie wniosków do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Zakres merytoryczny: Osadnictwo

UWAGA 1………Zarząd Powiatu Legionowskiego Prezydent Miasta Legionowo Burmistrz Miasta i Gminy Serock Wójt Gminy Jabłonna Wójt Gminy Wieliszew Wójt Gminy Nieporęt Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki Utrzymanie dotychczasowych rezerw komunikacyjnych pod Legionowską Trasę Mostową, z uwagi na dotychczas poniesione nakłady finansowe oraz z uwagi fakt, iż na naruszenie dotychczas wypracowanego konsensusu przestrzennego będzie skutkowało znaczącym protestami społecznym, a w konsekwencji może uniemożliwić realizację LTM i tzw. Małej Obwodnicy Warszawy
Uwzględniony………. zgodny z celami i kierunkami planu droga może zostać uwzględniona jako postulat, ważna z punktu widzenia OMW, rezerwy w dokumentach lokalnych, brak inwestycji w planach SWW

UWAGA 2………….Zarząd Powiatu Legionowskiego Prezydent Miasta Legionowo Burmistrz Miasta i Gminy Serock Wójt Gminy Jabłonna Wójt Gminy Wieliszew Wójt Gminy Nieporęt Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki Uwzględnić na całej długości LTM (pomiędzy Łomiankami a Wieliszewem) kategorię zarządczą drogi wojewódzkiej, z uwagi na ponadlokalny charakter inwestycji, wykraczającej znacząco poza skalę powiatu legionowskiego oraz fakt, że stanowić ona będzie element sieci drogowej ruchu tranzytowego …………Nieuwzględniony ………sprzeczny z ustaleniami dotyczącymi ICP w dokumentach krajowych i wojewódzkich brak zadań dla tej drogi w planach samorządu województwa

UWAGA 3 Zarząd Powiatu Legionowskiego Prezydent Miasta Legionowo Burmistrz Miasta i Gminy Serock Wójt Gminy Jabłonna Wójt Gminy Wieliszew Wójt Gminy Nieporęt Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki Uwzględnić jednocześnie klasę funkcjonalnotechniczną drogi głównej (G), z uwagi na częściowo zabudowany charakter terenu, dotychczas uchwalone plany miejscowe oraz kwestie zajętości terenu i kosztów wykupu gruntów……………
Nieuwzględniony…… wykracza poza kompetencje samorządu województwa wg pisma określona klasa drogi została zawarta w dokumentach miejscowyc

UWAGA 4……….Zarząd Powiatu Legionowskiego Prezydent Miasta Legionowo Burmistrz Miasta i Gminy Serock Wójt Gminy Jabłonna Wójt Gminy Wieliszew Wójt Gminy Nieporęt Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki Wskazuje się na pilną konieczność realizacji LTM (w tym wykupy terenów) z uwagi na przeciągające się blokowanie terenów pod trasę i oczekiwania właścicieli co do przesądzenia o losie dotychczasowych rezerw komunikacyjnych ………..
Nieuwzględniony…….. wykracza poza kompetencje samorządu województwa brak możliwości wykupu gruntów przez samorząd województwa dla drogi nie będącej wojewódzką


W ocenie oddziaływania na ŚRODOWISKO str 51 pnkt 3.1 ustep 2 Interpretacja wyników oceny można przeczytać………

…Najwięcej negatywnych oddziaływań na komponenty środowiska (-12 pkt) będzie wynikało z realizacji kierunków dotyczących budowy autostrady A2, budowy dróg ekspresowych oraz dróg wojewódzkich. Znaczące negatywne oddziaływania na środowisko będą związane również z inwestycjami budowy mostów przez Wisłę (-12 pkt). Dominują oddziaływania stałe, długookresowe. Inwestycje infrastrukturalne jak autostrada czy droga ekspresowa będą stanowiły trwały element w przestrzeni wpływający negatywnie na walory krajobrazowe, kolidujący z funkcjami przyrodniczymi otaczającego obszaru oddziałując również niekorzystnie na świat roślin i zwierząt. Tworzenie nowych połączeń drogowych i kolejowych może stanowić zagrożenie dla ciągłości i spójności siedlisk przyrodniczych, obszarów chronionych, korytarzy ekologicznych oraz w znaczący sposób wpływać na stan czystości powietrza i klimat akustyczny. Do inwestycji liniowych, projektowanych po nowym śladzie, o znaczącym negatywnym oddziaływaniu na środowisko zaliczyć należy również: budowę połączeń w obszarze funkcjonalnym // zapis przekreślony -Legionowskiej Trasy Mostowej pomiędzy Łomiankami a Wieliszewem z mostem na Wiśle /// pomiędzy Jabłonną a Łomiankami z przeprawą mostową przez Wisłę oraz budowę mostów pomiędzy Świerżami Górnymi a Maciejowicami oraz DW721 odcinek z przeprawą przez rzekę Wisłę (-12 pkt)


ponownie mamy sytuację że postulat jest słuszny tylko adresat "GDDAiK" jeszcze nic o tym nie wie, a ci co postulują nie mają kompetencji ani kasy ;) Sytuacja jest znana od 21.06.2018 r tj od daty zamknięcia protokołu uwag zgłoszonych do projektu planu zagospodarowania WM na lata 2018-2022 uchwalonego
19 grudnia 2018 roku...
................. :04:
Chotomowianin
 
Posty: 399
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów


Powrót do Wiejska Inicjatywa ObywatelskaKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość