[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
• Zobacz wątek - co dalej z Trasą Mostową?

co dalej z Trasą Mostową?

co dalej z Trasą Mostową?

Postprzez Chotomowianin » 12 lis 2012, o 21:30

31.10.2012 r. w urzędzie marszałkowskm odbyło się spotkanie na temat Trasy Mostowej i Olszynki Grochowskiej. Wstęp wygłosił pan marszałek K. Strzałkowski który przedstawił założenia do Planu Zagospodarowana Województwa Mazowieckiego ,wobec przebiegu i możlwości realizacji do roku 2030 obu tras.
Głównym ograniczeniem jest brak środków finansowych ,dlatego też trwa poszukiwanie wariantów oszczędnoścowych wobec Olszynki Grochowskej. Odnośnie TM dodatkowym utrudnieniem jest fakt ze w chwili obecnej pozostaje jako inwestycja samorządowa. Ze względu na koszt budowy mostu oraz wiaduktu i urządzeń ochrony środowiska jest to koszt przekraczający możliwości budżetu województwa.
Następnie głos zabrała Pani projektant ,która podniosła problem długiego czasu rezerwacji terenów pod trasy , a zapisami w ustawie o ładzie przestrzennym stanowiące że brak decyzji o lokalizacji tras w WPZP nie zapobiega urbanizacji tych terenów, oraz pojawia się coraz to więcej wniosków o odszkodowania.

W dyskusji wójtowie Nieporętu,Wieliszewa,Jabłonnej potwierdzili coraz to mocniejszy nacisk społeczny o rozwiązanie problemu oraz obawy o konieczność wypłacania odszkodowań, które na podstawie ustawy o ładzie przestrzennymm de facto bedą obciążały budżety gminne

Pan Marszałek odniósł się też do dużej liczby wniosków o wykreślenie TM, oraz problemu zaistnienia obszaru Natury 2000 ale jednocześnie podkreślił protest Legionowa wobec wykreślenia TM z palnów wojewódzkch.
Po wypowiedzi przedstawcela Legonowa, który żywo reagował na każdą wzmianke o proteście meszkańców, ponformowałem, że w odróżnieniu od stanowiska władz Legionowa „chcemy bo tak chcemy „ nasz protest nie jest „z cyklu nie bo nie”. My prosimy tylko o rozpoczęcie dyskusji o losach TM.
Wzmianka o postulowaniu przebiegu TM, brak decyzji o lokalizacji i parametrach TM uniemożliwia wykonanie operatu geodezyjnego granic przebiegu trasy i wykonanie MPZP w gminach PRZEZ 40 LAT. Warto też zaznaczyć że pominięcie nawet „postulowanej”trasy skutkuje brakem zatwerdzenia MPZP przez JST wyższego szczebla.

Przerzucanie odpowedzialności wypłacania odszkodowań na gminy jak to wynika z odpowedzi, Marszałka, Wojewody, Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego na wnioski mieszkańców, jest kolejnym wielkim nieporozumieniem, gdyż nie są to zadania własne gmin.

Dalsza tak sytuacja powoduje że gminy na podstawie ustawy o ładzie przestrzennym, mimo możliwości przedłuzenia czasu wydania WZ do 9 mesięcy oraz możliwość przewlekłych postępowań sądowych, i tak muszą wydać dokument WZ umożliwiający uzyskać pozwolenie na budowę.

Zaznaczyłem ,że istotą naszego protestu jest to że jeśli ma być Trasa Mostowa to prosimy o podjęcie konkretnych decyzji lokalizacyjnych przebegu trasy i wykup terenów
W przypadku jeśli jest mało realne wykonanie TM ,to prosimy o zdjęcie klauzuli rezerwy pod postulowaną TM , tym bardziej że na nasze zapytania MTBi GM, i GDDKiA odpowedziały że TM nie leży w ich kompetencji i nie będą finansować jej realizacji.
W chwili obecnej, gdy tereny te podlegają silnej urbanizacji warto by przeanalizować również kilka wariantów przebegu samej TM .

Po dyskusji na argument a nie dogmaty prasowe, Pan Marszałek zobowiązał się do następujących poczynań :
1. przeprowadzenie rozmów w/s fnansowania inwestycji z MTBIGM oraz z GDDKiA

2. podjęcia kroków w kierunku wykonania studium wykonalności TM wraz z analizą środowiskową dla paru wariantów uwzględniając konsultacje społeczne
3. przygotowanie porozumena między samorządami w/s sfinansowania wykonania w/w opracowań
4. systematycznie przekazywać do starostwa informacj o postępie prac
Chotomowianin
 
Posty: 419
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów

Re: co dalej z Trasą Mostową?

Postprzez Chotomowianin » 7 lut 2019, o 21:45

YES YES YES, Po wielu peycjach odwołaniach na sesji sejmiku mazowieckiego 19 grudnia 2018 roku zapadła uchwała w sprawie Planu Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego w którym na terenie Jabłonny i CHotomowa NIE MA Legionowskiej Trasy Mostowej :10: , i znaczy to ze GMINA JABŁONNA bedzie mogła wykonać Miejscowy Plan zagospodarowania Terenu........... :04:
Chotomowianin
 
Posty: 419
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów

Re: co dalej z Trasą Mostową?

Postprzez Chotomowianin » 22 lut 2019, o 16:39………Zarząd Powiatu Legionowskiego Prezydent Miasta Legionowo Burmistrz Miasta i Gminy Serock Wójt Gminy Jabłonna Wójt Gminy Wieliszew Wójt Gminy Nieporęt Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki Utrzymanie dotychczasowych rezerw komunikacyjnych pod Legionowską Trasę Mostową, z uwagi na dotychczas poniesione nakłady finansowe oraz z uwagi fakt, iż na naruszenie dotychczas wypracowanego konsensusu przestrzennego będzie skutkowało znaczącym protestami społecznym, a w konsekwencji może uniemożliwić realizację LTM i tzw. Małej Obwodnicy Warszawy
……. zgodny z celami i kierunkami planu droga może zostać uwzględniona jako postulat, ważna z punktu widzenia OMW, rezerwy w dokumentach lokalnych,

………….Zarząd Powiatu Legionowskiego Prezydent Miasta Legionowo Burmistrz Miasta i Gminy Serock Wójt Gminy Jabłonna Wójt Gminy Wieliszew Wójt Gminy Nieporęt Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki Uwzględnić na całej długości LTM (pomiędzy Łomiankami a Wieliszewem) kategorię zarządczą drogi wojewódzkiej, z uwagi na ponadlokalny charakter inwestycji, wykraczającej znacząco poza skalę powiatu legionowskiego oraz fakt, że stanowić ona będzie element sieci drogowej ruchu tranzytowego …………………sprzeczny z ustaleniami dotyczącymi ICP w dokumentach krajowych i wojewódzkich brak zadań dla tej drogi w planach samorządu województwa

Zarząd Powiatu Legionowskiego Prezydent Miasta Legionowo Burmistrz Miasta i Gminy Serock Wójt Gminy Jabłonna Wójt Gminy Wieliszew Wójt Gminy Nieporęt Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki Uwzględnić jednocześnie klasę funkcjonalnotechniczną drogi głównej (G), z uwagi na częściowo zabudowany charakter terenu, dotychczas uchwalone plany miejscowe oraz kwestie zajętości terenu i kosztów wykupu gruntów……………
…… wykracza poza kompetencje samorządu województwa wg pisma określona klasa drogi została zawarta w dokumentach miejscowyc

……….Zarząd Powiatu Legionowskiego Prezydent Miasta Legionowo Burmistrz Miasta i Gminy Serock Wójt Gminy Jabłonna Wójt Gminy Wieliszew Wójt Gminy Nieporęt Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki Wskazuje się na pilną konieczność realizacji LTM (w tym wykupy terenów) z uwagi na przeciągające się blokowanie terenów pod trasę i oczekiwania właścicieli co do przesądzenia o losie dotychczasowych rezerw komunikacyjnych ………..
…….. wykracza poza kompetencje samorządu województwa brak możliwości wykupu gruntów przez samorząd województwa dla drogi nie będącej wojewódzką


można przeczytać………

…Najwięcej negatywnych oddziaływań na komponenty środowiska (-12 pkt) będzie wynikało z realizacji kierunków dotyczących budowy autostrady A2, budowy dróg ekspresowych oraz dróg wojewódzkich. Znaczące negatywne oddziaływania na środowisko będą związane również z inwestycjami budowy mostów przez Wisłę (-12 pkt). Dominują oddziaływania stałe, długookresowe. Inwestycje infrastrukturalne jak autostrada czy droga ekspresowa będą stanowiły trwały element w przestrzeni wpływający negatywnie na walory krajobrazowe, kolidujący z funkcjami przyrodniczymi otaczającego obszaru oddziałując również niekorzystnie na świat roślin i zwierząt. Tworzenie nowych połączeń drogowych i kolejowych może stanowić zagrożenie dla ciągłości i spójności siedlisk przyrodniczych, obszarów chronionych, korytarzy ekologicznych oraz w znaczący sposób wpływać na stan czystości powietrza i klimat akustyczny. Do inwestycji liniowych, projektowanych po nowym śladzie, o znaczącym negatywnym oddziaływaniu na środowisko zaliczyć należy również: budowę połączeń w obszarze funkcjonalnym // zapis przekreślony -Legionowskiej Trasy Mostowej pomiędzy Łomiankami a Wieliszewem z mostem na Wiśle /// pomiędzy Jabłonną a Łomiankami z przeprawą mostową przez Wisłę oraz budowę mostów pomiędzy Świerżami Górnymi a Maciejowicami oraz DW721 odcinek z przeprawą przez rzekę Wisłę (-12 pkt)


................. :04:
Chotomowianin
 
Posty: 419
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów

Re: co dalej z Trasą Mostową?

Postprzez Chotomowianin » 12 cze 2019, o 19:32w związku z pytaniami czytelników, redakcja Mazowieckiego To i Owo prosi o informacje na temat: Trasy Mostowej lub przedłużenia obwodnicy Jabłonny:

1. Jakie są plany dotyczące budowy tzw. Trasy Mostowej w Jabłonnie?
2. Czy zostanie przedłużona obwodnica Jabłonny?
3. Kiedy rozpoczną się prace w Jabłonnie związane z budową Trasy Mostowej bądź związane z przedłużaniem obwodnicy Jabłonny?
3. Co z mostem na Wiśle łączącym Jabłonnę i Łomianki, którego budowę zapowiedział rząd? I w którym dokładnie miejscu zostanie on wybudowany?
4. Dlaczego usunięto Trasę Mostową z Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa?---------- Forwarded message ---------
Od: Rzecznik Prasowy <rzecznik@mazovia.pl>
Date: pon., 3 cze 2019, 14:14
Subject: RE: trasa mostowa lub przedłużenie obwodnicy Jabłonny - pytania Mazowieckiego To i Owo
To: k.toporowicz@toiowo.eu <k.toporowicz@toiowo.eu>

Poniżej przesyłam odpowiedzi przygotowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich..


l


W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa w rozdziale 7 dokumentu pn. Postulaty i rekomendacje dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Warszawy (7.2 Transport drogowy w MOFW) zapisano „budowę połączeń w obszarze funkcjonalnym pomiędzy Jabłonną a Łomiankami z przeprawą mostową przez Wisłę w ciągu istniejącej DK61”. Droga ta nie jest ustalona w dokumentach, o których mowa w art. 39 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu regionalnym. Jest to rekomendacja, postulat do ujęcia w dokumentach rządowych. A zatem, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Trasa Mostowa jest trasą postulowaną. Na poziomie rządu trwają prace nad koncepcją aglomeracyjnej obwodnicy Warszawy z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 62 o parametrach drogi kategorii S.


Zapis w obecnym Planie wynika również z dotychczasowych działań zarządcy dróg krajowych – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dotyczących rozbudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku Jabłonna - Zegrze. Droga została rozbudowana w dwóch etapach do przekroju dwujezdniowego wraz z jezdniami zbiorczymi. Trzeci etap rozbudowy na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową nr 9 do skrzyżowania z ulicą Wolską w Legionowie planowany jest do ukończenia w 2020 roku, natomiast dla odcinka Legionowo - Zegrze opracowywana jest koncepcja programowa. W szerszym zakresie nie sposób pominąć w analizach planowanej budowy drogi ekspresowej S61, która wraz z wybudowaną drogą S8 na odcinku Warszawa – Ostrów Mazowiecka utworzy ciąg dróg wysokiej klasy dla tranzytu w kierunku krajów nadbałtyckich.

Równocześnie należy pamiętać, że w latach 2010 - 2015 natężenie pojazdów na przejściu drogi krajowej nr 61 przez Legionowo wzrosło na poszczególnych odcinkach o 9-15%. Analiza udziału w natężeniu ruchu poszczególnych rodzajów pojazdów wskazuje, że za ten wzrost odpowiada jednak ruch pojazdów osobowych, podczas gdy natężenie ruchu wszystkich typów pojazdów ciężarowych spadło na poszczególnych odcinkach o 10-18% (dane z Generalnych Pomiarów Ruchu GDDKiA za lata 2010 i 2015). Mając na uwadze wspomniane wyżej zamierzenia GDDKiA należy oczekiwać, że nastąpią kolejne obniżenia uciążliwości tranzytowego ruchu ciężarowego na drodze krajowej nr 61 na odcinku przebiegającym przez Legionowo.
7 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz samorządów gmin i powiatu legionowskiego. Realizacja inwestycji w korytarzu dla Legionowskiej Trasy Mostowej (LTM), przewidzianym w dokumentach planistycznych gmin Jabłonna i Łomianki, obarczona jest wieloma trudności. Jedną z nich jest brak możliwości połączenia ewentualnej LTM z drogą S7 w węźle „Kolejowa”. Problemem jest brak przestrzeni na wybudowanie węzła w otoczeniu istniejącego zagospodarowania oraz skomplikowanie węzła – w przypadku próby połączenia z LTM powstałby trzypoziomowy węzeł o nieczytelnym i skomplikowanym przebiegu łącznic. Kolejnym wyzwaniem jest obszar Natura 2000 oraz rezerwat przyrody występujące w dotychczasowym korytarzu omawianej inwestycji.Zasugerowano w związku z tym podjęcie działań w celu ewentualnego połączenia LTM z drogą S7 w projektowanych węzłach „Sadowa” lub „Palmiry”. Kwestia rozwoju sieci dróg w aglomeracji warszawskiej będzie kontynuowana po opracowaniu przez stronę rządową koncepcji aglomeracyjnej obwodnicy Warszawy.

Przystąpienie do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego było niezbędne z uwagi na konieczność przeglądu inwestycji zapisanych w Planie województwa z 2014 r. pod kątem możliwości ich realizacji w kontekście nowych przepisów, orzecznictwa oraz finansów województwa.

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ sporządzający Plan zobowiązany jest do uwzględniania
w dokumencie tylko tych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które (…) zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.
Zatem w Planie określono inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich, które zawarto m. in. w Planie rozwoju sieci drogowej dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego na lata 2016-2026, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038. Budowa Legionowskiej Trasy Mostowej nie posiadała zapewnionego finansowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa, nie została również ujęta w wykazie zadań zawartych w Planie rozwoju sieci dróg wojewódzkich. Nie było zatem podstaw do wprowadzenia tej inwestycji do Planu.

:04:
Chotomowianin
 
Posty: 419
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów

Re: co dalej z Trasą Mostową?

Postprzez Chotomowianin » 3 wrz 2019, o 02:54

Chotomowianin
 
Posty: 419
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów


Powrót do Wiejska Inicjatywa ObywatelskaKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron