Stop dolewaniu wody

Stop dolewaniu wody

Postprzez Chotomowianin » 7 cze 2012, o 18:11

Chotomów 6.06.2012
Wiejska Inicjatywa Obywatelska
stowarzyszenie
mieszkańców gminy Jabłonna


adres do korespondencji

Leszek Gronau
05-123 Chotomów
ul. Piusa XI nr 57


Pani Olga Muniak

Wójt Gminy Jabłonna

Niniejszym składamy protest -zawiadomienie i dezaprobatę , dla permanentnego odprowadzania wód z systemu odwodnienia wykonanego w czasie realizacji przejścia pod szlakiem kolejowym E – 65 na terenie Legionowa w okolicy ul. Al. Róż.

Do otwartego rowu wykonanego ze spadkiem w kierunku Chotomowa, przy pomocy drenażu odprowadzana jest woda, która jest istotnym czynnikiem utrzymywania się wysokiego poziomu zwierciadała wód gruntowych na terenach przyległych do rowu systematycznie wykorzystywanego jako odbiornik wody.

Niekorzystna sytuacja ma wymierne negatywne skutki jako materialne straty mieszkańców Chotomowa powstałych na skutek podtopień budynków. Do tego należy dodać szkody budowlane wynikające z nierównomiernego osiadania na gruntach uwodnionych oraz stałe zawilgocenie konstrukcji budynków.

Pomimo monitów na spotkaniach z przedstawicielami inwestora PKP PLK , proceder trwa nadal co świadczy o złej woli oraz nieznajomosci przepisów ustawy „Prawo Wodne” w tym zakresie.

Dlatego też wnosimy o wszczęcie z urzędu procedury zakazującej takiego sposposobu odprowadzania wód z odwodnienia gdyż stanowi to realne zagrożenie występowania niekorzystnych zjawisk hydrogeologicznych na naszym terenie.
Jednocześnie zwracamy uwagę na nieprawidłowe wykonanie pasa zieleni pomiędzy linią ekranów a jezdnią ulicy Kolejowej. Nadane spadki odprowadzają wody opadowe bezpośrednio na pas drogowy ,a odcinkami na teren posesji przyległych do jezdni. Naniesione drobne frakcje gruntowe na nawierzchnię jezdni oraz oblodzenie w okresach niskich temperatur stanowi zagrożenie dla ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych.

Z tych też względów wnosimy o stały nadzór inspekcji budowlanej oraz inspekcji pracy w zakresie przepisów bezpiecznego realizowania inwestycji pomimo pogróżek z pogranicza szantażu o ograniczaniu swobód i stwarzaniu utrudnień wobec mieszkańców przez inwestora w czasie realizacji.

My tu mieszkamy i obowiązkiem inwestora i wykonawcy jest to uszanować

Ze względu na powagę problemu nie wykluczamy żadnej formy protestu i kolejnych zawiadomień w celu zapobięgnieciu szkodliwej realizacji inwestycji urągającej tzw. sztuce budowlanej.

Otrzymują :
1. Pan Starosta Jan Grabiec
2. Pan Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski
3. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
5. Ministerstwo Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Chotomowianin
 
Posty: 397
Dołączył(a): 13 lis 2010, o 12:47
Lokalizacja: Chotomów

Postprzez chotomowiak » 19 cze 2012, o 22:51

Wiejska Inicjatywa Obywatelska we współpracy z radnymi: Mariuszem Grzybkiem, Moniką Jezierską i Zbyszkiem Garbaczewskim przygotowała projekt uchwały intencyjnej wskazującej wójtowi gminy Jabłonna kierunki działania w zakresie nielegalnego podnoszenia terenów cieków wodnych i dolinek smużnych, efektem czego stały się zalania Chotomowa, Dąbrowy Chotomowskiej i północnej części Legionowa.

Uchwała wnosiła wniosek o podjęcie działań przez wójta poprzez wykorzystanie istniejącego prawa, opracowania programu działania w sprawie podtopień oraz zwrócenia się do instytucji nadrzędnych w sprawie pomocy finansowej. Mieszkańcy zaproponowali swoją pomoc w powyższej sprawie.

Radni mieli przegłosować rzeczoną uchwałę na poprzedniej sesji, ale nie chcieli tego uczynić ze względu na brak opinii ze strony wójta...
Należy tu zauważyć, iż organem uchwałodawczym zgodnie z ustawą o samorządach lokalnych jest Rada Gminy, przez co nasuwa się wniosek, iż radni nie mają wiedzy o funkcjach, które pełnią.

Dziś Komisja ds. Rozwoju opiniowała uchwałę i ostatecznie postanowiła jej nie podejmować, gdyż zapis o podjęciu działań prze gminę wydaje im się przesadzony, więc postanowili go zmienić na wspieranie dotychczasowych działań wójta.

Dotychczasowe działania wójta w sprawie podtopień:
- 2 zebrania wiejskie
- opracowanie mapy hydro - geologicznej z oznaczeniem cieków wodnych i miejsc zasypek
i to koniec.

Można dodać jeszcze wiele obietnic bez pokrycia i postępowanie administracyjne, którego gmina nie podjęła z dobrej woli pomocy mieszkańcom. Gmina zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego ma obowiązek odpowiedzi na pismo mieszkańców i tym właśnie jest postępowanie administracyjne.

Gmina nie wykorzystuje istniejącego prawa, co w efekcie prowadzi do permanentnego łamania go. Jednocześnie, odrzucając proponowaną przez mieszkańców uchwałę, gmina daje nam jasny komunikat (cytat p. wójt z posiedzenia sesji Rady gminy) "sprawa podtopień to nie jest sprawą gminy, jest to sprawa mieszkańców, którzy mogą iść z sąsiadami do sądu".

Jako mieszkaniec odnoszę wrażenie, iż gmina z premedytacją chce skłócić mieszkańców, co ma być przykrywką jej bezczynności.

Nie pozwólmy sobą manipulować! To gmina jest odpowiedzialna za aktualny stan urbanistyczny bez planu gospodarki wodnej!
Chotomowiak
chotomowiak
 
Posty: 24
Dołączył(a): 4 kwi 2012, o 20:48
Lokalizacja: Chotomów


Powrót do Wiejska Inicjatywa ObywatelskaKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron