Wójt Gminy Jabłonna - Kandydaci

Kandydaci na radnych i wójta.
Tu może przedstawić się każdy kandydat w odpowiednim dla siebie okręgu wyborczym.
W tym dziale nie prowadzimy dyskusji.

Wójt Gminy Jabłonna - Kandydaci

Postprzez KrzysiekM » 29 paź 2014, o 10:58

1. CHODORSKI Jarosław Mirosław
2. CZAUDERNA Radomir Jerzy
3. GARBACZEWSKI Zbigniew
4. KUREK-MOSAKOWSKI Waldemar
5. MUNIAK Olga
Krzysztof Malec
Avatar użytkownika
KrzysiekM
Site Admin
 
Posty: 118
Dołączył(a): 14 mar 2006, o 12:36
Lokalizacja: Chotomów

Re: Wójt Gminy Jabłonna - Kandydaci

Postprzez Kokos » 30 paź 2014, o 10:43

Pozwolę sobie tutaj skopiować informacje jakie odnalazłem o kandydatach, dla porządku. Zestawienie nie zawiera Olgi Muniak, obecna wójt Jeśli ktoś chce, niechaj dopisze.

Jarosław Chodorski
http://www.chodorski.net/

Aktywnie uczestniczę w życiu gminy – staram się być obecny na wszystkich sesjach rady, komisjach i zebraniach wiejskich. [...] Ten duch społecznika i doświadczenia życiowe skłoniły mnie do założenia Fundacji Trzciany, której nadrzędnym celem jest wybudowanie Centrum Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Trzcianach.


PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA WÓJTA GMINY JABŁONNA JAROSŁAWA CHODORSKIEGO

1. Stworzenie przyjaznego urzędu gminy jako placówki służącej i pomagającej mieszkańcom w niezwłocznym rozwiązywaniu ich problemów i załatwianiu spraw administracyjnych. Umożliwienie obywatelom korzystania z platformy informatycznej e-urząd;

2. Racjonalne i efektywne zarządzanie środkami publicznymi. Publikowanie dokumentów związanych z wydawaniem środków publicznych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Jabłonna;

3. Dokończenie prac nad strategią rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna. Następnie, w oparciu o wymienione dokumenty rozpoczęcie nowych inwestycji pożytku publicznego;

4. Jawność i przejrzystość obrad Rady Gminy oraz posiedzeń komisji poprzez internetową transmisję, oraz publikację nagrań video na stronie internetowej Urzędu Gminy;

5. Realne zwiększenie nakładów na drogi i kanalizację poprzez zaangażowanie finansowania zewnętrznego w ramach projektów unijnych i funduszy europejskich. Opracowanie harmonogramu prac i jak najszybsze wprowadzenie go w życie;

6. Poprawienie warunków nauki i kształcenia w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum m.in. poprzez budowę nowego budynku dydaktycznego w ramach projektu CEKS;

7. Ułatwienie dostępu do internetu mieszkańcom naszej gminy poprzez rozwinięcie infrastruktury łączności internetowej;

8. Inicjowanie zawiązywania stowarzyszeń i innych organizacji pożytku publicznego oraz pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację programów służących rozwojowi naszej gminy;

9. Troska o dzieci i rodzinę poprzez rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania programów zdrowotnych, profilaktycznych, przeciwdziałania alkoholizmowi czy narkomanii;

10. Wspieranie sportu i kultury poprzez rozwój bazy lokalowej umożliwiającej dzieciom, młodzieży i dorosłym aktywne spędzanie wolnego czasu;

11. Zagospodarowanie terenów zielonych w sąsiedztwie Wisły;

12. Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie możliwości zwiększenia zatrudnienia poprzez wprowadzenie systemu ulg, poprawę infrastruktury itp. Wdrożenie programu rozwoju przedsiębiorczości;

13. Poprawienie systemu komunikacji zbiorowej na terenie gminy;

14. Aktywne wspieranie wszelkich oddolnych inicjatyw mieszkańców, sołtysów i rad sołeckich mających na celu dobro naszej społeczności. Wasz głos jest dla mnie najważniejszy i to nie tylko w wyborach samorządowych.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA WÓJTA GMINY JABŁONNA JAROSŁAWA CHODORSKIEGO

1. Komunikacja z mieszkańcami;

Komunikacja naszego Urzędu Gminy z mieszkańcami w poszczególnych Miejscowościach jest obecnie na bardzo słabym poziomie. Szwankuje informowanie o ważnych sprawach lub wydarzeniach w całej Gminie. Dlatego, angażując wszystkie sołectwa, stworzymy system usprawniający komunikację z mieszkańcami, by każdy mógł otrzymywać od nas wiadomość e-mail z interesującymi go informacjami. Co ważne, niniejszym działaniom przyświecać będzie zasada ekonomiczności – w celu zaoszczędzenia rocznie ok. 60 000 zł, gazetka gminna będzie redagowana i wysyłana w formie elektronicznej jako newsletter. Każda sesja rady gminy oraz posiedzenie komisji gminnej będzie rejestrowana, a nagrania video udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej. Wszystkie uchwały, zarządzenia i protokoły będą umieszczane na tejże platformie na bieżąco. Każdemu mieszkańcowi naszej gminy rozliczającemu się z podatków w naszym powiecie zaoferuję specjalne ulgi i większe możliwości decyzyjne. Moja propozycja to "karta mieszkańca" oferująca wiele korzyści, w tym finansowych oraz w dostępie do instytucji kultury, opłatach za wywóz nieczystości, korzystania z komunikacji itp..

2. Zadbajmy o przyszłość dzieci i młodzieży

Edukacja oraz rozwój dzieci i młodzieży będą decydowały o przyszłości naszej gminy, dlatego ten punkt programu jest jednym z ważniejszych. Musimy każdemu naszemu dziecku dać na start dobrą wędkę. Tą wędką będzie właściwy profil moralny, wiedza i zaradność życiowa. Poza rodziną decydującą rolę odgrywać tu będzie szkoła i organizacje młodzieżowe. Nowoczesna szkoła wymaga nieustających działań. Chodzi o innowacyjne wyposażenie i sprawne zarządzanie. Mam na myśli:
• usprawnienie komunikacji na linii rodzic-nauczyciel-dyrekcja z wykorzystaniem najnowszych narzędzi takich jak dziennik elektroniczny;
• opracowanie koncepcji specjalistycznego wyposażenia placówek edukacyjnych i pozyskanie na ten cel funduszy ze środków unijnych;
• kontynuowanie rozbudowy całego kompleksu dydaktycznego Centrum Edukacyjno Kulturalno Sportowego CEKS o nowe gimnazjum i halę sportową;
• racjonalne wykorzystanie obiektów gminnych po zajęciach lekcyjnych. Taki obiekt nie może stać zamknięty. Twierdzenie, że nie można wynajmować obiektu żadnym organizacjom i instytucjom jest tylko wymówką. Przy właściwym zarządzaniu i gospodarowaniu możemy odpowiednio wykorzystywać potencjał posiadanych obiektów.
Rewizji wymaga nadzór nad bezpieczeństwem naszych dzieci. Obecnie coraz więcej słyszymy o zagrożeniach związanych z narkotykami, pedofilią, pornografią dziecięcą czy przemocą. Problem wymaga podejścia systemowego i opracowania rozwiązań zapewniających konieczną ochronę naszych dzieci. Wprowadzanie zakazów nie rozwiązuje problemu, a jest to tylko unikanie zjawiska. Cykliczne informowanie nauczycieli czy spotkania dzieci z przedstawicielami organów ścigania z pewnością podniesie świadomość zagrożeń i będzie oddziaływać profilaktycznie. Nie potrzebujemy chronić się przed nami samymi, musimy chronić się przed zagrożeniami z zewnątrz. Świat się zmienia, a my musimy zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom. Młody człowiek ma niespożyte ilości energii, dużo ufności i optymizmu, które zamierzam odpowiednio ukierunkować poprzez:
• wydzielenie dodatkowych środków na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pracę świetlic;
• organizowanie obozów naukowych i przyznawanie nagród dla szczególnie uzdolnionych uczniów;
• zwiększenie funduszu motywacyjnego dla najlepszych nauczycieli;
• otwarcie w gminie nowego, nowoczesnego przedszkola oraz doposażenia istniejących;
• rozpowszechnianie w szkołach profilaktyki prozdrowotnej, gimnastyki korekcyjnej i SKS-ów;
• usprawnienie działania gminnego programu profilaktyki stomatologicznej;
• pomaganie nauczycielom w walce z przemocą i agresją w szkołach,
Po zakończeniu budowy CEKS zamierzam utworzyć w tzw. budynku "starej szkoły" przy współpracy z obecnie budowanym w Jabłonnie Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk nowoczesne Centrum Edukacyjne, gdzie nasze dzieci będą mogły rozwijać się naukowo, a także zdobyć zawód. Na ten cel możliwe jest także pozyskanie dotacji unijnych, przeznaczonych na najnowocześniejsze wyposażenie oraz remont i przystosowanie budynku. Byłoby to rozwiązanie z myślą o przyszłości naszych dzieci.

3. Aktywna i Nowoczesna Gmina – zielone światło dla stowarzyszeń, klubów sportowych, OSP

Mamy stanowczo za mało organizacji pozarządowych. Tymczasem potrzebujemy ich coraz więcej. Mam na mysli kluby sportowe, żeglarskie, hufce harcerskie, itp. Wszystko po to, aby dać naszym dzieciom alternatywę dla gier komputerowych i ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu. W gminie mamy bardzo wielu młodych sportowców i entuzjastów. Musimy o nich dbać. Jestem wychowawcą i wiem, jak ważne jest właściwe ukierunkowanie mlodzieży i odpowiednie wychowanie.
Wszystkie organizacje społeczne działające na terenie naszej gminy muszą dostawać wsparcie niezbędne do realizacji zadań statutowych. Należą do nich imprezy kulturalne, sportowe, oświatowe i inne. Większość funduszy na ten cel możemy pozyskać z dotacji unijnych. Chcę udzielać wsparcia takim organizacjom w sporządzaniu wniosków o dotacje unijne i pozyskiwaniu pieniędzy na pokrycie tzw. udziału własnego. Chcę wspierać także lokalnych artystów. Na imprezach kulturalnych nigdy nie powinno brakować naszych zespołów muzycznych oraz stoisk z wyrobami regionalnymi.

4. Wygodna i bezpieczna Gmina

Chcąc podnieść komfort życia mieszkańców oraz zachęcić innych do osiedlania się w naszej gminie potrzebne są porządne drogi, chodniki, oświetlenia uliczne oraz dostęp do wody, gazu, kanalizacji i internetu. Potrzebne też są nowoczesne szkoły, przedszkola oraz dużo życzliwości ze strony urzędników w rozwiązywaniu problemów administracyjnych mieszkańców. Coraz więcej spraw możemy załatwić przez internet, zyskując przy tym czas i pieniądze. Niestety nasza gmina nie zawsze wykorzystuje możliwości, jakie niosą nowe technologie i informatyzacja. Ponadto należy zająć się także nastepującymi kwestiami:
• przeglądem dróg osiedlowych i kompleksowym uregulowaniem, a także uzupełnieniem znaków drogowych i progów zwalniających. Na tych drogach chodzą i jeżdżą na rowerach nasze dzieci, a kierowcy nie zawsze o tym pamiętają;
• opracowaniem koncepcji rozbudowy sieci utwardzonych ścieżek rowerowych i pozyskanie na ten cel dofinansowania ze środków unijnych;
• zwiększeniem obecności prewencyjnej policji w okolicach szkół oraz w strefach zamieszkania w celu zdyscyplinowania szaleńców siejących postrach na osiedlowych drogach.

5. Przedsiębiorcza gmina;

Na rozwój gminy ogromny wpływ mają ludzie aktywni. Wielu z nich to ludzie prowadzący działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy. Nasza Jabłonna bardzo ich potrzebuje, bo bez ich firm nie będzie nowych miejsc pracy. Dlatego zrobię wszystko, aby ich do naszej gminy przyciągnąć, a tym, którzy już u nas działają, służyć wszelką dostępną pomocą, która będzie obejmować:
• pomoc administracyjno-prawną na każdym etapie rozwoju firmy oraz skrócenie procedur administracyjnych do minimum;
• promowanie gminy jako miejsca, w którym warto inwestować.
Liczę, że dzięki tym działaniom zaczną powstawać nowe firmy, a tym samym zwiększą się dochody gminy

6. Zielona gmina

To co wydaje się słabą stroną gminy wykorzystam jako nasz atut. Gmina Jabłonna może być wyjątkową podwarszawską wyspą zieleni z dużą ilością wolnych gruntów w przystępnych cenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i działalność gospodarczą.
W celu przekonania inwestorów, że jesteśmy taką enklawą zieleni będę wspierał inicjatywy proekologiczne, m.in przydomowe oczyszczalnie ścieków czy odnawialne żródła energii. Tam, gdzie budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej jest nieopłacalna będę wspierał, przy wykorzystaniu dotacji unijnych budowę takich oczyszczalni.
Zamierzam także wykorzystać lokalizację Centrum Badawczego PAN aby zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w naszej gminie.

7. Zasobna Gmina

Każda gmina, aby mogła się dynamicznie rozwijać potrzebuje pieniędzy. Właśnie dzięki środkom unijnym wiele gmin w Polsce wybudowało nowe drogi, chodniki, sieci wodociągowo-kanalizacyjne. Powstały nowe przedszkola i nowoczesne sale komputerowe. Obiecuję, że także u nas nastąpi znaczne zwiększenie wykorzystania funduszy unijnych. Osobiście dopilnuję, aby żaden konkurs na dotację nie uszedł naszej uwadze. Tylko dzięki środkom unijnym będziemy mogli zrobić dwa razy więcej.
Jednak każdy wie, że dotacje unijne to nie wszystko. W celu zwiększenia dochodów musimy przyciągać nowych mieszkańców i przedsiębiorców. Zamożność wielu gmin opiera się właśnie na tym. Aby zwiększyć dochody, musimy uwolnić jak największy obszar terenów naszej gminy na potrzeby nowych inwestycji między innymi opracowując plany zagospodarowania przestrzennego oraz dbając o właściwe ich uzbrojenie w drogi, wodociągi i kanalizację.
Musimy także lepiej wykorzystywać nasz gminny majątek. Nie stać nas na utrzymywanie pustostanów oraz dzierżawienie gruntów rolnych za 0 zł. Lokale gminne zamierzam wynająć przedsiębiorcom w otwartych i przejrzystych przetargach po cenach rynkowych. Dzięki temu przychody do budżetu gminy będą wzrastać, a to z kolei pozwoli nam na prowadzenie większej ilości inwestycji i remontów.
Nowoczesne zarządzanie wymaga otwartego spojrzenia na rzeczywistość. Kreatywnego myślenia oraz umiejętnego wykorzystania potencjału swoich pracowników, a także korzystania z pomocy oferowanej przez mieszkańców. W celu pozyskiwania dochodów do budżetu niezwykle istotne jest odpowiednie wykorzystanie strategicznego położenia naszej gminy, tj.
- bezpośredniego sąsiedztwa ze stolicą;
- obecności w gminie instytutu PAN i nowoczesnego Centrum Badawczego "Konwersja Energii i Źrodła Odnawialne" ;
- wspaniałych zabytków architektury oraz przepięknych parków;
- bliskość międzynarodowego portu lotniczego w Modlinie;
- ogromnych kompleksów leśnych;
- bliskiej odległości do niezwykle atrakcyjnego – Zalewu Zegrzyńskiego
To wszystko są nasze atuty, o których nie wolno zapominać. Gwarantują one dynamiczny rozwój, a także umożliwiają zwiekszenie dochodów gminy oraz pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej.

8. W tej gminie nie będzie lepszych i gorszych sołectw;

Bywają w naszej gminie sołectwa, o których władze gminy przypominają sobie, jedynie co 4 lata, podczas wyborów. Tam nie powstają nowe drogi, chodniki i kanalizacja, pomimo że mieszkają tam ludzie, którzy też płacą podatki. Obiecuję, że to się zmieni. Uważam, że sołectwa powinny mieć możliwość wskazywania tego, czego im najbardziej potrzeba, a my, na szeblu gminnym, musimy pomagać w realizacji wskazanych przez nie przedsięwzięć.


Radomir Czauderna
http://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/ja ... bory-2014/

Działalność Radomira Czaudernę poznaliśmy szerzej przy okazji próby zorganizowania referendum o odwołanie ze stanowiska wójt Olgi Muniak. Radomir Czauderna nie raz uczestniczył w sesjach rady gminy, nierzadko włączając sie do burzliwych debat. Jako jedną ze swoich większych interwencji wymienia protest śmieciowy i starania o Kartę Dużej Rodziny. [...] Czauderna przez 10 lat działał w ramach Stowarzyszenia Dobrej Nowiny, które ściśle współpracowało z Caritasem. Organizowano paczki dla dzieci, koncerty a nawet aukcje obrazów na szczytne cele.

Czauderna jako wójt chce przede wszystkim doprowadzić do skutecznego pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. - Fundusze Unii Europejskiej należy skutecznie wyrwać, wyszarpać lub wyżebrać. Wszystko jedno – mówi kandydat na wójta. Planuje on również wesprzeć lokalną przedsiębiorczość. – Aby lokalne firmy, w szczególności małe, mogły dobrze się rozwijać trzeba im w tym trochę pomóc. Chciałbym zorganizować giełdę zleceń, doradztwa prawnego i księgowego za darmo, by ZUS i US nie były już straszne. Można by było dla nich wprowadzić również ulgi w podatkach od gruntów – mówi.

Kolejnym jego pomysłem jest założenie „Spółki Gminnej”. Czauderna uważa, że bezsensem jest stosowanie zapytań ofertowych dla mniejszych inwestycji. Niektóre, dotyczące np. dziur w jezdniach, można by było zrealizować we własnym zakresie. W ramach spółki będącej własnością gminy pracować miałoby kilku pracowników, którzy na bieżąco zajmowaliby się drobnymi naprawami dróg. Jego zdaniem gmina powinna również posiadać działkę, na której można by było składować materiały, które pozostały mieszkańcom np. po budowie. Często tego rodzaju „pozostałości” są sporym problemem dla ich właścicieli. Natomiast gmina mogłaby je wykorzystać do drobnych napraw.

Radomir Czauderna widzi potrzebę promocji rzemiosła i pracy jako wartości samej w sobie. Będąc wójtem chciałby doprowadzić, do utworzenia na terenie gminy Jabłonna szkoły zawodowej. Jego zdaniem dobrym pomysłem byłoby również organizowanie w małych firmach nauki rzemiosła. Ponadto chciałby zmierzać do tego, aby miejsc pracy było tu coraz więcej. „Spółka gminna” i nauka rzemiosła miałaby być ku temu jednym ze środków. Uważa, że należałoby koniecznie zająć się służbą zdrowia. -W przychodni w Chotomowie pracują wspaniali lekarze, ale jest ich za mało. Zwolnione przez poprzednich lokatorów piętro powinno się zaadoptować na dodatkowe gabinety lekarskie – mówi. Inne jego postulaty to: stworzenie straży gminnej, która miałaby na rowerach patrolować gminne zakamarki, skuteczna współpraca z policją, rozszerzenie oferty kulturalno – sportowej, powrót do korzeni, a tym samym stworzenie w Jabłonnie giełdy kwiatowo-warzywnej.


Zbigniew Garbaczewski
http://www.zycie-chotomowa.pl/2014/10/10/dosc-kretactw/
http://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/ja ... -jablonny/

przedsiębiorca, radny, członek zarządu wspólnot mieszkaniowych w Jabłonnie [...] Od wielu lat jestem członkiem zarządu wspólnot mieszkaniowych osiedla Rajska Jabłoń w Jabłonnie. [...]

Stracone szanse to niewykorzystywanie przez naszą gminę środków unijnych na budowę kanalizacji i wodociągów, które można teraz pozyskać na bardzo korzystnych zasadach. [...] W naszej gminie, szczególnie na terenie Chotomowa, przy takim stylu zarządzania nie wiadomo kiedy i czy w ogóle powstanie kanalizacja. [...] Według mnie powodem tego jest między innymi brak ze strony wójt umiejętności współpracy z sąsiadami. Moglibyśmy przecież w niektórych miejscach przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej Legionowa, Wieliszewa czy Nowego Dworu. Z sąsiadami trzeba rozmawiać i współpracować, a także uczyć się na błędach innych. [...] Potrzebna jest otwartość i koncyliacyjność, a tego brakuje. [...]

Uważam, że mieszkańcy powinni wiedzieć, kiedy mogą liczyć na utwardzenie drogi, budowę oświetlenia, czy na podłączenie się do kanalizacji i wodociągu. Stąd konieczne jest opracowanie szczegółowych planów i projektów inwestycji oraz wdrażanie ich w życie zgodnie z założonym harmonogramem i przy wykorzystaniu środków z UE. Ważna jest również informacja dla mieszkańców o kolejności inwestycji i kryteriach, wedle których są wybierane do realizacji. Są ulice zabudowane w 100 proc. od 15 lat, a buduje się te, przy których jest tylko kilka domów lub las czy pola. Ta nieprzewidywalność zaskakuje mieszkańców.
Trzeba też korzystać z doświadczeń sąsiednich gmin. U sąsiadów analizuje się dane demograficzne, na bieżąco znana jest liczba dzieci w kolejnych rocznikach. Dzięki temu nie ma u nich problemów z planowaniem liczby miejsc w szkołach i wielkością klas. Co więcej, jest to informacja dostępna dla każdego zainteresowanego. Wiem to z własnego doświadczenia, bo zwróciłem się do urzędów w Nieporęcie i Wieliszewie o takie dane i otrzymałem je z dnia na dzień. Nie jako radny, ale jako zwykły człowiek z ulicy, który napisał prośbę mailem. U nas brak planowania doprowadził z początkiem roku do zapaści w oświacie, a w konsekwencji do antagonizmów pomiędzy mieszkańcami i urzędem. Dopiero wprowadzenie odpowiedniej uchwały przez radnych rozwiązało spór i doprowadziło do powiększenia szkoły podstawowej w Jabłonnie i utworzenia gimnazjum w Chotomowie, a zaplanowane przedszkole gminne w Jabłonnie stało się przedszkolem a nie częścią szkoły podstawowej.

[...]Tam gdzie się da chciałbym porozumieć się z innymi gminami aby do ich sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przyłączyć domy naszych mieszkańców. Na przykład nie mogę zrozumieć, dlaczego mieszkańcom Bożej Woli, położonej koło dawnego składowiska odpadów, gdzie woda z własnych ujęć jest bardzo zła, do dziś gmina nie doprowadziła wodociągu z sąsiadującego Nowego Dworu Mazowieckiego. Po drugie wprowadziłbym zasadę planowania rozwoju gminy. Proces inwestycyjny jest skomplikowany i często rozłożony na lata – najpierw koncepcja, potem projekt, następnie uzyskiwanie pozwoleń i wreszcie wykonanie. Dobre planowanie pozwoli optymalnie wykorzystać środki, które z budżetu gminy przeznaczamy na ten cel. Kolejna rzecz to pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój. [...] Potrzebne są projekty infrastrukturalne i unijne dofinansowanie. Ostatnia kwestia to współpraca z radnymi. Radni mogą być wsparciem dla wójta, który powinien być wobec nich otwarty i gotowy skorzystać z ich doświadczenia i wiedzy. Ponadto w ciągu dwóch pierwszych lat urzędowania chciałbym wybudować nowe gimnazjum wraz ze stołówką w CEKS na pograniczu Jabłonny i Chotomowa.


[...]Został członkiem zarządu wspólnot mieszkaniowych i zaczął działać na rzecz mieszkańców. Przez jakiś czas funkcjonował w ramach stowarzyszenia Rajska Net, zajmującego się propagowaniem idei informatyki i dostępu do Internetu. Garbaczewski walczył w wyborach już 12 lat temu, ale dopiero 4 lata temu udało mu się zostać radnym gminy Jabłonna. [...] Deklaruje, że jako wójt chce poważnie zająć się sprawą inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych. – Jestem już zmęczony tym, że wszystko jest robione w ostatniej chwili i przez to tracimy pieniądze. Odpowiednio wcześniej zaplanowane inwestycje dają możliwość zdobycia funduszy unijnych. Moim celem jest także wprowadzenie radnych, stanowiących silne zaplecze polityczne –planuje Garbaczewski.


Waldemar Kurek Mosakowski
http://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/ja ... -jablonna/

[...]członek kadr zarządzających w korporacjach m.in. INFINITY S.A., Edipress Polska S.A. i MultiConcepts Sp. z o.o. [...] Nigdy nie kandydował na wójta, ani nawet na radnego. Z samorządami miał styczność jako przedsiębiorca. Ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej i funduszy inwestycyjnych [...] Jego program opiera się na uporządkowaniu kluczowych zadań w obszarach bardzo ważnych dla Jabłonny, takich jak: kanalizacja, drogi, transport i oświata. Wszystko w oparciu na racjonalnym wykorzystywaniu środków z UE. Zamierza on wspierać m.in. inicjatywę powiatowego szpitala w Legionowie, rozwiązać problem z parkowaniem na ul. Leśnej, uświadomić osoby stale mieszkające w Jabłonnie, lecz niezameldowane, jak ważna jest ta sprawa dla rozwoju całej gminy, wprowadzić oszczędności w wydatkach administracyjnych. [...]
[...]
Avatar użytkownika
Kokos
 
Posty: 102
Dołączył(a): 19 lut 2014, o 14:35
Lokalizacja: Chotomów

Re: Wójt Gminy Jabłonna - Kandydaci

Postprzez WKurekMosakowski » 10 lis 2014, o 00:42

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonna,

Mam 42 lata i jestem absolwentem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz studiów MBA w Oxford Brooks University. Prywatnie jestem mężem i ojcem trójki dzieci. Z Jabłonną związany jestem od dziecka, a na stałe mieszkam tu od 2008 roku. Współpracownicy i znajomi postrzegają mnie jako menadżera podejmującego nowe wyzwania oraz stratega dążącego do ściśle określonych celów. Moja kariera zawodowa to 23 lata zdobytych doświadczeń, począwszy od pracy fizycznej poprzez stanowiska specjalisty, a na kadrze zarządzającej w dużych korporacjach kończąc.

Jestem niezależny politycznie, ale potrafię przekonać do swoich racji ludzi z różnych środowisk. Zarządzałem wieloosobowymi zespołami ludzi i milionowymi budżetami. Mam doświadczenie
w pozyskiwaniu środków z UE i funduszy inwestycyjnych, znam przepisy prawa o zamówieniach publicznych. W pracy kieruję się zasadą prostoty i przejrzystością struktur oraz procedur.

Jako Wójt Gminy Jabłonna chciałbym przede wszystkim postawić na rozwój całej Gminy oparty o dialog społeczny, bez podziałów i różnic, stąd też nazwa komitetu JEDNA JABŁONNA. Za cel stawiam sobie uporządkowanie kluczowych zadań w obszarach strategicznie ważnych dla całej Jabłonny takich jak: kanalizacja, drogi, transport czy oświata przy racjonalnym wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. Poza tym, chcę wraz z Radnymi Gminy zająć się licznymi postulatami mieszkańców.

Ponieważ dostaję od Was sporo maili z różnymi pytaniami, postanowiłem odpowiedzi na część z nich upublicznić. Oto one:

Często pytacie mnie, co mogę obiecać w zamian za Wasz głos. Odpowiedź jest jednakowa dla wszystkich: Nie składam obietnic bez pokrycia i nie kupuję głosów. Takich wójtów już mieliście. Czy dotrzymali swoich „wirtualnych” obietnic? Czy jesteście zadowoleni z ich urzędowania i rozwoju całej Gminy?

Od innych kandydatów odróżnia mnie przede wszystkim to, że jestem menedżerem i podchodzę do swojej pracy zadaniowo. Rozpoznaję Wasze potrzeby i proponuję najlepsze rozwiązania.
Chcecie wiedzieć, dlaczego rezygnuję z biznesu na rzecz samorządu. Biznes ma liczne wady i jest daleko od ludzi. Kandyduję, bo chcę wykorzystać swoje umiejętności w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu gminą.

Pytacie również, jak zamierzam realizować budowę kanalizacji w Chotomowie i Dąbrowie Chotomowskiej. Odpowiadam: Chciałbym poprowadzić kanalizację do Chotomowa i dalej z dwóch kierunków, tj. od strony Jabłonny przez osiedle Hepi i z Legionowa w ul. Piusa i/lub ul. Kolejową, a sfinansować ją środkami z budżetu gminy przy współudziale programu krajowego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” dotowanego przez UE. Inną z możliwych opcji realizacji inwestycji jest także Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Czy jest szansa na kanalizację dla pięciu miejscowości ościennych tj. Bożej Woli, Suchocina, Trzcian, Janówka Drugiego i Wólki Górskiej. Widzę możliwość porozumienia się z Nowym Dworem Mazowieckim i przeciągnięcia kanalizacji od strony dzielnicy Okunin.

Pytacie, co z budową szkół, a w szczególności drugiego gimnazjum w gminie Jabłonna. Odpowiadam: trzeba kontynuować rozbudowę CEKS i rozbudować szkołę w Jabłonnie, zamiast kupować nowy teren i ciągnąć tam całą infrastrukturę. Będzie to tańsze i szybsze rozwiązanie. Można wykorzystać do tego teren parkingu szkolnego zmieniając na pewnym odcinku kierunek przebiegu ul. Szkolnej. Oczywiście parking znajdzie nowe miejsce blisko obecnej szkoły i mam na to pomysł. Trzecim niezbędnym rozwiązaniem jest budowa szkoły podstawowej dla: Rajszewa, Skierdów, Bożej Woli, Suchocina, Trzcian, Janówka Drugiego i Wólki Górskiej. Dzięki trzeciej szkole podstawowej zmniejszymy koszty dowozu dzieci do szkół i poprawimy komfort życia mieszkańców tych miejscowości

Jaki jest mój stosunek do odszkodowań za prywatne tereny przejęte pod drogi przez Urząd Gminy? Prawo daje taką możliwość właścicielom terenów i ja jestem za, ale uważam, że każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie, aby ustrzec się nadużyć.

Co z koleją w Chotomowie? Odpowiem krótko: Niejedna podwarszawska miejscowość chciałaby mieć dostęp do kolei taki jak ma gmina Jabłonna i móc dowozić swoich mieszkańców do pracy w Warszawie. Tym bardziej dziwi mnie ignorancja postulatów mieszkańców i pewne zmarginalizowanie tej formy szybkiego przemieszczania się ludności przez obecne władze gminy Jabłonna.

Pytacie, jak widzę rozwiązanie sporu pomiędzy właścicielami działek leśnych okalających osiedla Słoneczna i Leśna Polana oraz Bukowy Dworek? Odpowiadając na to pytanie, to mam rozwiązanie, które pozwoli na zachowanie lasu, a z drugiej strony umożliwi właścicielom działek, które zostały bez ich zgody zalesione około 60 lat temu, na dysponowanie tymi terenami np. działki leśne z możliwością zabudowy tzn. na działce musi pozostać ok. 65% drzew. Podobne rozwiązania są w Podkowie Leśnej. Chciałbym też, aby w Planie Zagospodarowania Przestrzennego powstały na tych terenach miejsca (polany w lesie) do aktywnego wypoczynku dla osób mieszkających na osiedlach oraz, aby zostały wydzielone ciągi pieszo-rowerowe do tzw. głównego lasu będącego we władaniu nadleśnictwa. Generalnie chodzi o to, aby nie odcinać ludzi od dostępu do lasu, a z drugiej strony, aby patrząc z okien budynków osiedli, wciąż mieć widok na drzewa.

Czy jestem za zmianami w gminie Jabłonna? Tak. Zgadzam się ze swoimi kontrkandydatami, że czas na zmiany. Jednak to, jakie to będą zmiany: pozorne czy rzeczywiste, zależy wyłącznie od Waszego wyboru. Chciałbym, żeby nasza gmina stała się miejscem przyjaznym dla wszystkich, a nie tylko wybranych mieszkańców i nie tylko przed wyborami…

Czego Wam i sobie życzę.
Waldemar Kurek-Mosakowski
Kandydat na Wójta Gminy Jabłonna
Załączniki
DSCF7024 ok obciete (496x640) (372x480).jpg
Waldemar Kurek-Mosakowski - prezentacja
DSCF7024 ok obciete (496x640) (372x480).jpg (70.86 KiB) Przeglądane 34530 razy
WKurekMosakowski
 
Posty: 1
Dołączył(a): 9 lis 2014, o 01:30


Powrót do Wybory samorządowe 2014 (kandydaci)Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość

cron