Strona 1 z 1

Wybory 16 listopada - instrukcja w gminie Jabłonna

PostNapisane: 1 lis 2014, o 12:01
przez KrzysiekM
Możliwość udziału w głosowaniu w wyborach samorządowych zgodnie z art. 62. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia czynne prawo wyborcze, które posiada: każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i nie został prawomocnym orzeczeniem sądowym ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw publicznych albo wyborczych.

W Polsce wybory odbywają się na zasadach: powszechności, proporcjonalności, równości, tajności i bezpośredniości.

16 listopada w wyborach samorządowych będziesz mógł oddać głos na:

wójta,
radnego do rady miejskiej
radnego do rady powiatu
radnego do sejmiku województwa

Pakiet wyborczy składać się będzie z czterech różnych kart:

karta biała - karta do głosowania w wyborach do rad gmin
karta żółta - karta do głosowania w wyborach do rady powiatu
karta niebieska - karta do głosowania w wyborach do sejmików województw
karta różowa - karta do głosowania w wyborach wójta,

W gminie Jabłonna wybieramy:

15 radnych

W gminach niebędących miastami na prawach powiatu panuje system wyborczy większościowy. W każdym okręgu wyborczym wybierany jest tylko jeden kandydat. Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów od wyborców w danym okręgu. Wprowadzenie okręgów jednomandatowych pozwoli na wzmocnienie relacji kandydat-wyborca.

W wyborach do rad miasta na prawach powiatu, rad powiatu, sejmików województw występuje proporcjonalny system wyborczy. W okręgu wielomandatowym wyborca może zagłosować na kilku kandydatów (w zależności od możliwej do uzyskania ilości mandatów w danym okręgu). Wyborcy głosują na listy kandydatów, które zostały wcześniej zgłoszone do Państwowej Komisji Wyborczej przez komitety i partie polityczne. Mandaty przydziela się z zastosowaniem tzw. metody d’Hondta.

Podczas wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta głosujemy na wybranego kandydata. Zwycięzcą zostaje osoba, która otrzymała więcej niż 50% głosów. Jeżeli żadna z osób na liście nie otrzymała większościowego poparcia - organizowana jest II tura wyborów, w której rywalizują między sobą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Wójtem, która otrzyma większą liczbę głosów. W wyborach samorządowych II tura wyborów odbędzie się 2 tygodnie później czyli 30 listopada 2014 roku.

Pamiętaj o świadomym i przemyślanym wyborze kandydatów. Przed wyborem osoby, na którą oddasz swój głos zapoznaj się z kandydatem. Sprawdź jego wcześniejsze działania podejmowane w Twoim regionie, przeczytaj program wyborczy, zapoznaj się z ofertą kontrkandydatów. Wybierz najbliższego Twoim poglądom kandydata i zagłosuj!

Oficjalne informacje PKW o naszej gminie znajdują się tu: Wybory 2014 PKW