Strona 2 z 2

PostNapisane: 11 lip 2012, o 17:32
przez szumski
He, he nie spodziewałem się nawet, że bliżej niż dalej:
Sygnatura: K 21/11
Termin:24 lipca 2012 roku, godz. 9:00
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Rzecznik Praw Obywatelskich

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 34 pkt 6 ustawy z dnia 13 1995 roku - Prawo łowieckie z art. 2 Konstytucji RP;
oraz
art. 33 ust. 6 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu, do wniesienia odwołania do sądu - z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.


WOKANDA